Skip to main content
  • “Din personlige
    profesjonelle problemløser”

  • “Din personlige
    profesjonelle problemløser”

Kundereisen
1. Solver

Du kontakter oss

Enten på telefon eller ved å registrere saken direkte i vår kundeportal.

2. Solve

Saksgjennomgang

Sammen tar vi en samtale om saken din og hvordan vi kan bistå deg.

3. Solving

Gjennomføring

Vi går i gang med advokatarbeidet, og gir deg god informasjon underveis.

4. Solved

Din sak løses

Ved avklaring, veiledning eller løsning av saken, sikrer vi at du blir fornøyd.

  • Samarbeid med If Skadeforsikring

Menneskene er vårt konkurransefortrinn