Skip to main content
 • Kompetanse

  Vårt mål er ikke kun å løse den enkeltstående konflikten, vi skal også sørge for at du eller din bedrift får best mulig forutsetninger for ikke å havne i samme problemstillingen igjen. Derfor har vi valgt å innta et punktum i logoen vår. 

Generell forretningsjus

Vi bistår virksomheter med ulike forretningsjuridiske spørsmål på daglig basis. Det er viktig for våre kunder å ha en advokat som de er trygge på at kjenner virksomheten deres godt og som er lett å kontakte for små og store spørsmål. Ta kontakt dersom du lurer på om vi kan bistå deg.

Kontraktsrett

Vi bistår deg med inngåelse, utforming, gjennomføring og forhandlinger av ulike kontrakter. Vi bistår deg også dersom virksomheten din havner i en kontraktsrettslig konflikt. Ved uenighet om avtaleforståelsen, bistår vi deg med å avklare partenes rettigheter og plikter.

Vi bistår også med å avklare dine rettslige posisjoner ved mislighold.

Vi bistår blant annet med:

 • Leie- og leasingkontrakter
 • Entreprisekontrakter
 • Tilvirkningskontrakter
 • Utviklingskontrakter
 • Leveranseavtaler
 • Samarbeidsavtaler
 • Transportavtaler
 • Tjenestekontrakter
 • Tvisteløsning og prosedyre»
Entrepriserett

Entrepriseavdelingen vår består av spesialiserte advokater med lang erfaring innenfor entrepriserett, og som jobber med et bredt spekter av entrepriserettslige problemstillinger.

Vi bistår alle aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen innen privat sektor.

I tillegg til å tilby generell juridisk rådgivning, bistår vi som strategiske rådgivere gjennom hele byggeprosjektet. Slik kan man unngå at en tvist oppstår.

Vi bistår gjennom hele byggeprosjektet, med blant annet:

 • Valg av kontraktstruktur og kontraktsvilkår
 • Utforming av konkurransegrunnlag og gjennomgang av tilbud
 • Oppstart og gjennomføring av byggeprosjektet
 • Avslutning og overtakelse
 • Sluttoppgjør
 • Tvisteløsning og prosedyre

Entrepriseavdelingen vår arbeider daglig med Norsk Standard og er godt kjent med NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8405, NS 8406, NS 8407, N8415, NS 8416 og NS 8417.

Vi har også muligheten til å tilby din bedrift spesialtilpasset kurs innenfor sentrale temaer i entrepriseretten.

Landbruk

Vi har spesialisert oss på fast eiendoms rettsforhold og har gleden av å bistå en rekke landbrukskunder. Stadig opparbeider vi oss ny kompetanse innenfor det man kan kalle landbruksjuss. Et rettsområde som er veldig spennende. Vi har også gleden av å ha tre advokater med egen gårdsdrift og masse praktisk erfaring.

Arbeidsliv

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med arbeidsrettslige spørsmål. 

Uavhengig hvilken side vi representerer, tror vi på dialog mellom partene på et så tidlig tidspunkt som mulig. Våre arbeidsrettsadvokater er dyktige forhandlere og kan bistå både før, under og etter fastlåste situasjoner.

Vi erfarer at god rådgivning på et tidlig tidspunkt kan spare begge parter for både tid og penger.  

Vi bistår blant annet med: 

 • Utforming av ansettelseskontrakter
 • Forhandling og drøftelsesmøter 
 • Inngåelse av arbeidsforhold 
 • Konkurranseklausuler 
 • Incentiv- og bonusordning 
 • Innleie 
 • Omorganisering og nedbemanning 
 • Permitteringer 
 • Avslutning av arbeidsforhold, sluttavtaler, oppsigelse og avskjed 
 • Pensjon 
 • Virksomhetsoverdragelse 
 • Varsling 
 • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene
Fast eiendom

Vi bistår ulike aktører innen eiendomsbransjen med løpende rådgivning, kontraktsarbeid og tvisteløsning.

Våre advokater har erfaring med saker innen:

 • Kjøp og salg av fast eiendom, herunder mangelsaker 
 • Mangelfulle håndverkertjenester 
 • Næringseiendom 
 • Plan- og bygningsrett
 • Eierseksjonssameier og borettslag 
 • Eierforhold 
 • Nabotvister 
 • Husleierett 
 • Tomtefeste 
 • Tvisteløsning og prosedyre knyttet til spørsmål vedrørende fast eiendoms rettsforhold
Boligkjøpertvister og avhendingssaker

Å kjøpe eller selge bolig er som regel en av de største økonomiske beslutningene vi gjør som privatpersoner. Det er ofte mye følelser og store verdier involvert i en slik prosess. Erfaringsmessig er det ikke uvanlig at det i etterkant av kjøpet kan oppstå uenighet og tvist mellom partene. Typiske problemstillinger kan knytte seg til feil og mangler ved eiendommen, manglende betaling eller forsinket overlevering. I slike situasjoner er det ofte en fordel med gode råd – både praktiske og rettslige. 

Våre advokater har bred erfaring med boligtvister og bistår både selgere og kjøpere over hele landet. Eiendomsadvokatene hos Solver jobber spesialisert og vet hva som skal til for å sikre våre kunder det beste resultatet. 

Ta gjerne kontakt med oss for en strategisamtale og plan for videre bistand.

Arv og skifte

For å unngå konflikter i forbindelse med arv og skifte kan det være fornuftig å få juridisk bistand fra et advokatfirma med arverettslig kompetanse. Vi tilbyr juridisk rådgivning på dette området og kan bistå med å sette opp testamenter, vurdere arverettslige problemstillinger og rådføre om hvordan verdier og eiendeler kan disponeres for å oppnå ønsket resultat i forbindelse med arveoppgjør. Ved å søke bistand på et tidlig tidspunkt vil det ofte være mulig å forhindre en konflikt på et senere tidspunkt. 

Er det oppstått en arverettslig konflikt kan vi også bistå med å avklare hvilke rettigheter partene har, og vi kan tilby megling mellom partene for å prøve å komme frem til en løsning før saken havner i retten. Dersom dette ikke er mulig, vil vi også kunne bistå i retten.

Vi bistår blant annet med:

 • Utforming av testamenter
 • Arverettslig rådgivning for å unngå fremtidige arvetvister
 • Mekling mellom partene
 • Bistand ved booppgjør – vi tar bostyreroppdrag
 • Rettslig bistand
Personskade

Har du blitt utsatt for en ulykke eller annen personskade? Lurer du på om du har blitt feilbehandlet på sykehus eller kan være utsatt for en skade på jobb? Det er mulig du har et krav på erstatning som følge av hendelsen. Vi kan bistå med å følge saken fra start til slutt og sikre at du får en korrekt erstatning. Våre advokater har lang erfaring med behandling av erstatningssaker etter personskade. Vi håper å kunne ta en del av belastningen en slik skade innebærer, og sørge for at du er godt opplyst om den praktiske og rettslige siden av saken. 

Hva kan vi bistå med? 

 • Trafikkskade
 • Yrkesskade
 • Pasientskade
 • Forsikringsrett
 • Ulykker på fritiden
 • Trygderett 
Tvisteløsning og prosedyre

Vi bistår deg med effektiv tvisteløsning innenfor våre rettsområder. Hos oss kan du være trygg på at du får en god vurdering av hvor saken din står, både faktisk og rettslig, og tilpasset rådgivning knyttet til dette. Vi vil alltid vurdere og legge til rette for forhandlinger der dette fremstår som hensiktsmessig, før vi går til rettslige skritt. 

Vi bistår deg med å finne gode løsninger der dette er formålstjenlig og bistår deg i retten med seier for øyet når saken bør prosederes. Vi bistår deg i alle rettslige instanser, i mekling og ved voldgift. Våre advokater har lang erfaring både i og utenfor domstolene.