Fagområder privat

Våre fagområder for privatkunder

Vi har mange privatkunder som ønsker vår bistand innenfor ulike rettsområder. Vi bistår en stor andel av våre privatkunder innenfor eiendomsrelaterte spørsmål, men også med saker innenfor arv- og skifte.