Skip to main content
  • Om oss

    Våre advokater har bransjekunnskapen som trengs for å kunne gi deg gode juridiske råd. Vi brenner for å løse dine juridiske utfordringer med fokus på effektiv tvisteløsning, slik at du kan unngå å havne i konflikt. 

Du lurer kanskje på hvorfor vi heter Advokatfirmaet Solver.?

Som advokat er det avgjørende at man er løsningsorientert, løfter blikket og finner den strategien som gir best resultat for kunden. Vi er stolte av at selskapsnavnet beskriver oss – som mennesker, som problemløsere, og som advokater. 

Vi utfordrer og samarbeider

Vi har utfordret salærmodellen, og vi har utfordret partnermodellen. Vi tror at med riktig fokus vil vi både vinne konkurransen om kundene og de kloke hodene. Vi håper dermed at vi er fremtidens advokater.

Da vi fikk muligheten til, og senere bestemte oss for å samarbeide med Nordens største forsikringsselskap, If Skadeforsikring, handlet det om at If lanserte advokatforsikring våren 2020. De ønsket å knytte til seg faglig flinke advokater med et sterkt kundefokus – advokater som ønsket å jobbe preventivt og yte praktisk og effektiv tvisteløsning.

For å lykkes med å innfri Ifs uttalte mål, mener vi at vi må tenke og handle annerledes.

Fremtidens advokater

I tillegg til å ha utfordret de tradisjonelle partnermodellene og lønnsmodellene, dyrker vi en Solver-kultur. Vi har som strategi å dyrke innovasjonskompetanse i selskapet. Vi tenker annerledes om advokattjenester, og som nevnt – vi tror og håper vi er fremtidens advokatfirma. Det er nettopp fordi vi er Solvers, at du som kunde skal velge oss. 

Vi ser frem til å høre fra deg.