Edvard Wildenvey Raastad

Advokat

Telefon: 404 90 059
E-post: ewr@advokatsolver.no

Hvem er du og hvorfor jobber du i Solver?

Man kan kanskje si at jeg har en allsidig bakgrunn til advokat å være. Jeg kan blant annet trekke frem arbeidserfaring fra rørleggerbedrift og bakgrunn som offiser i Forsvaret.

Edvard Wildenvey Raastad

Det var et enkelt valg for meg å begynne i Solver. Solver består av en godt sammensatt og mangfoldig gjeng med dyktige advokater og problemløsere som baner vei for nytenkning og utvikling i en advokatbransje hvor dette dessverre ikke er øverst på agendaen.

Utvikling er til det beste for bransjen som helhet, men aller mest for kunden, som skal kunne nyte godt av digitalisering, samt effektiv og preventiv tvisteløsning. Man må ha evne til tilpasning for å kunne ta sin plass i fremtiden, og det har Solver!

Hva er dine styrker og hvordan får du utviklet deg i Solver?

Som advokat og rådgiver er jeg opptatt av å oppnå gode resultater for våre kunder. Problemløsning ligger i kjernen av dette – og da må man ha en pragmatisk og praktisk tilnærming. Jeg er også opptatt av å plassere ansvaret der det hører hjemme – man skal slippe å bære det juridiske eller økonomiske ansvaret som egentlig tilhører noen andre.

Dette gir meg ekstra driv i hverdagen til å gjøre det beste for kundene jeg bistår. Én ting er å ha faglig tyngde, men vel så viktig er det å kunne lese mellom linjene og ha en mellommenneskelig bevissthet som gir en mer fullstendig og komplett forståelse av kundens sak.

Jeg synes det også er ekstra spennende med innslag av f.eks. byggtekniske problemstillinger og finurligheter i de sakene jeg jobber med, og trives godt med tverrfaglig arbeid sammen med andre dyktige fagpersoner.