Emil Folberg Barhaugen

Advokatfullmektig

Telefon: 482 68 340
E-post: efb@advokatsolver.no

Hvem er du og hvorfor jobber du i Solver?

Jeg heter Emil, og jobber som advokatfullmektig i Solver. Tidligere har jeg jobbet i advokatfirmaene Thommessen og Økland.

Emil Folberg Barhaugen

I dag har kundene andre forventinger til hvordan advokattjenester skal tilbys, prises og leveres. Det er bra at advokatstanden blir utfordret til å tenke nytt og annerledes, og jeg opplever at Solver bidrar stort til å utfordre etablerte sannheter i en konform bransje.

Solver tar i bruk digitale verktøy, slik at tjenestene kan leveres rimelig og effektivt. Dessuten har Solver dyktige advokater, og et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø. Det resonnerer godt med meg og mine verdier, og jeg stortrives i et fagmiljø hvor utvikling er i sentrum.

Hva er dine styrker og hvordan får du utviklet deg i Solver?

Jeg er opptatt av å ha en tett og åpen dialog med kunden. Slik sørger jeg for at tjenestene våre holder høy kvalitet, og at kunden føler seg ivaretatt gjennom hele prosessen. Jeg håper og tror at kunder som jeg jobber med, opplever meg som hyggelig og imøtekommende.

I Solver står kunnskapsdeling og -formidling i fokus, og alle har mulighet til å komme med innspill til hvordan vi kan forbedre oss. Vi er ett team – ikke flere enkeltstående advokater. Ved å jobbe sammen på tvers av fagområder, finner vi de beste løsningene for kunden.