Emil Heiskel Bjørndal

Advokatfullmektig

Telefon: 417 73 177
E-post: ehb@advokatsolver.no

Hvem er du og hvorfor jobber du i Solver?

Emil Heiskel Bjørndal

Hei, mitt navn er Emil og jeg jobber som advokatfullmektig i Solver. Jeg har særlig interesse og kompetanse innenfor rettsområdet avhendingsrett, og Solver er et utmerket sted å bruke og videreutvikle min faglige kompetanse.

I tillegg er det utrolig spennende å få være en del av et selskap med målsetning om å være fremtidens advokatfirma.

Hva er dine styrker og hvordan får du utviklet deg i Solver?

En av mine styrker er at jeg er løsningsorientert og har fokus på god dialog med kundene for å sette deres behov først. Gjennom god kommunikasjon har jeg tro på at man kan finne effektive løsning på enhver tvist.

I Solver får jeg mye tillit og ansvar allerede som fullmektig. Dette bidrar til en bratt læringskurve og en hurtig utvikling i min karriere som advokat. Hos Solver er det også en hyggelig og faglig kompetent gjeng hvor kompetansedeling står sentralt.