Jon Steine Dahl

Jurist/juridisk konsulent

Telefon: 993 64 865
E-post: jsd@advokatsolver.no

Hvem er du og hvorfor jobber du i Solver?

Jon Steine Dahl

Jeg heter Jon og kommer fra Rykkinn i Bærum. De siste årene før jeg startet i Solver arbeidet jeg som rettshjelper og der tilegnet jeg meg stadig kunnskap innenfor nye rettsområder. Det området jeg arbeidet absolutt mest med var arverett.

I etterkant av jusstudiet har jeg tilegnet meg bred kunnskap innenfor praktisering av jussen. I Solver har jeg fått muligheten til å kombinere dette ved å arbeide med avhendingsrett, noe som passer meg perfekt. Kjøp og salg av eiendom er et spennende rettsområde hvor jeg kan fokusere både på fag og god dialog med kundene. Solver er opptatt av en kultur hvor menneskene blir sett og får god oppfølging. Dette er verdier jeg deler.

I Solver har vi både varierte saker og et faglig miljø som gjør det mulig å tilegne seg spisskompetanse. Jeg ser frem til å bidra til den gode Solver-kulturen gjennom faglig nysgjerrighet, kundefokus og pågangsmot!

Hva er dine styrker og hvordan får du utviklet deg i Solver?

Jeg liker å sette meg grundig inn i en sak og fokusere på god dialog med kunden. Gjennom fokus på både faglig kompetanse og god oppfølging, vil jeg arbeide for at kunden oppnår best mulig resultat. Kundens interesser og ønsker står alltid i fokus. Jeg vektlegger også integritet, tillit og tilgjengelighet i forholdet til klientene.