Knut Skarphagen

Økonomisjef

Telefon: 975 78 949
E-post: ks@advokatsolver.no

Hvem er du og hvorfor jobber du i Solver?

Jeg har hatt interesse for økonomi hele livet. Valget falt derfor på revisorstudiet på BI før jeg jobbet som revisor hos EY. Arbeidet hos EY inkluderte blant annet revisjon av advokatselskaper.

Knut Skarphagen

I store deler av min yrkeskarriere har jeg hatt personalansvar som regnskapssjef, økonomisjef og controller.

Her hos Solver opplever jeg en stor takhøyde, samt kolleger som bidrar til en god og inkluderende arbeidsplass. Blant mine kjerneoppgaver er å sikre gode administrative rutiner og ryddig dokumentasjon til beste både for medarbeidere og samarbeidspartnere.

Hva er dine styrker og hvordan får du utviklet deg i Solver?

Hos Solver, som er et selskap i sterk vekst og med store ambisjoner, ser jeg fordelen av ha egen erfaring fra drift av større selskap. Jeg har et godt nettverk som kombinert med mange års erfaring hjelper meg å finne de gode løsningene.

En av mine styrker er å forklare og tilrettelegge økonomirapporter og budsjettering til «ikke økonomer». Selv med lang erfaring fra større selskaper, er det utviklende å få være med å bygge opp fremtidens advokattjenester og ta del i Solver-kulturen.