Marcus Hytten Nilssen

Advokat

Telefon: 97 78 62 67
E-post: mhn@advokatsolver.no

Hvem er du og hvorfor jobber du i Solver?

Som advokat er jeg opptatt av åpenhet, grundighet og engasjement. I tillegg har jeg et stort fokus på å finne de gode løsningene. Jeg er trygg på at dette gir våre kunder en merverdi ved bruk av advokattjenester, noe jeg både motiveres av og mener er helt sentralt i rollen som en dyktig advokat.

Marcus Hytten Nilssen

Å være løsningsorientert kan høres ut som en oppbrukt floskel. I Solver opplever jeg imidlertid hver eneste dag at de gode løsningene står i fokus, fra start til mål – i alle våre saker.

Dette gir meg som advokat en ekstra inspirasjon, samtidig som det gjør at jeg evner å skille en grei løsning fra det som er en super løsning.

Hva er dine styrker og hvordan får du utviklet deg i Solver?

En nøkkelegenskap hos meg er åpenhet og konstruktiv dialog med kunden. Uten en klar forståelse av kundens behov, er det vanskelig å gjøre en god jobb. Jeg er nysgjerrig og genuint interessert i jussen. Uten faglig kompetanse er det nytteløst å være en rådgiver.

Utover det man tilegner seg av erfaring, mener jeg at en genuin interesse for det faglige er en stor fordel. Kombinert med at jeg har erfaring både fra offentlig forvaltning og det private næringsliv, har jeg et godt fundament for å gi god advokatbistand.