Marhe Archer Røraas

Advokatfullmektig
Telefon: 452 03 014
E-post: mar@advokatsolver.no

Hvem er du og hvorfor jobber du i Solver?

Jeg heter Marthe Archer Røraas og har erfaring fra både det private næringsliv og offentlig forvaltning. Jeg har alltid vært interessert i hvordan samfunnet fungerer, så juss var det opplagte studievalget for meg.

Marthe Archer Røraas

I Solver får jeg muligheten til å bistå mennesker og bedrifter med varierte og spennende problemstillinger, samtidig som jeg får være med å utvikle et firma som er et tydelig alternativ til det etablerte, og hvor innovasjon og rettsikkerhet er retningsgivende.

Hva er dine styrker og hvordan får du utviklet deg i Solver?

Jeg er opptatt av god kommunikasjon og å avdekke hva kunden ønsker. Når en kunde kontakter meg for hjelp, er det mitt ansvar å lete etter de større sammenhengene og presentere alternative utfall. Da kan vi sammen finne den beste strategien.

I tillegg får jeg mye energi av å være kreativ og ha en idébasert tilnærming til arbeidsoppgavene mine. Den siden av meg drar jeg virkelig nytte av i en så fremoverlent og endringsvillig arbeidsplass som Solver.