Michael Oscar Åsheim

Advokat

Hvem er du og hvorfor jobber du i Solver?

Jeg er en ekte Osloværing og østkantgutt i sin beste alder, som har vært så heldig å kunne bryne meg på mange forskjellige og spennende stillinger og arbeidsoppgaver gjennom mer enn 25 år innen rettspleien.

Grunnen til at jeg jobber i Solver er enkelt og greit den at jeg brenner for de samme verdiene, målene og idéene som Solver står for. Jeg elsker å jobbe kreativt og har et sterkt engasjement for rettferdighet og medmenneskelighet.

I Solver får jeg jobbe målrettet og helhetlig for å løse våre kunders rettshjelpsbehov på best mulig måte. Samtidig får jeg rikelig anledning til å utvikle både meg selv, Solver og forhåpentlig hele advokatbransjen, med det sterke fokuset Solver har på kundetilfredshet og å utfordre utdaterte tanker og metoder.

Kontaktinformasjon

Telefon: 452 99 661
E-post: moa@advokatsolver.no

Hva er dine styrker og hvordan får du utviklet deg i Solver?

Selv om jeg etter hvert har lang yrkeserfaring innen et bredt spekter av rettsområder, liker jeg å tenke at kreativitet og evnen til å finne gode, alternative løsninger, er mine viktigste styrker. Jeg har også en ekte kjærlighet for faget og trives godt i dialog med medmennesker – enten det er kunder, motparter eller andre jeg treffer på min vei.

I Solver får jeg mulighet til å være en sentral brikke i oppstarten og den videre veksten av selskapet. Samtidig er vi med på å utvikle advokatbransjen og måten vi tenker på rettshjelp og advokattjenester i samfunnet vårt. Jeg er overbevist om at når Solver feirer 5 år og vi skal se tilbake på denne tiden, vil vi se en enorm utvikling både for Solver og oss som jobber her – en utvikling som har bidratt til å gi oss alle rimeligere, smartere og mer tilgjengelige advokattjenester enn i dag.

Mine kollegaer

Bilde: William Bugge - advokat og daglig leder

William Bugge
Daglig leder

Telefon: 922 67 950
E-post: wb@advokatsolver.no

Les mer om William

Bilde: Marcus Hytten Nilssen

Marcus Hytten Nilssen
Advokat

Telefon: 977 86 267
E-post: mhn@advokatsolver.no

Les mer om Marcus

Bilde: Marthe Archer Røraas

Marthe Archer Røraas
Advokatfullmektig

Telefon: 452 03 014
E-post: mar@advokatsolver.no

Les mer om Marthe

Edvard Wildenvey Raastad

Edvard Wildenvey Raastad
Advokat

Telefon: 404 90 059
E-post: ewr@advokatsolver.no

Les mer om Edvard

Zunera Waheed

Zunera Waheed
Juridisk konsulent

Telefon: 459 19 642
E-post: zw@advokatsolver.no

Les mer om Zunera