Michael Oscar Åsheim

Advokat

Telefon: 452 99 661
E-post: moa@advokatsolver.no

Hvem er du og hvorfor jobber du i Solver?

Jeg er en ekte Osloværing og østkantgutt i sin beste alder, som har vært så heldig å kunne bryne meg på mange forskjellige og spennende stillinger og arbeidsoppgaver gjennom mer enn 25 år innen rettspleien.

Michael Oscar Åsheim

Grunnen til at jeg jobber i Solver er enkelt og greit den at jeg brenner for de samme verdiene, målene og idéene som Solver står for. Jeg elsker å jobbe kreativt og har et sterkt engasjement for rettferdighet og medmenneskelighet.

I Solver får jeg jobbe målrettet og helhetlig for å løse våre kunders rettshjelpsbehov på best mulig måte. Samtidig får jeg rikelig anledning til å utvikle både meg selv, Solver og forhåpentlig hele advokatbransjen, med det sterke fokuset Solver har på kundetilfredshet og å utfordre utdaterte tanker og metoder.

Hva er dine styrker og hvordan får du utviklet deg i Solver?

Selv om jeg etter hvert har lang yrkeserfaring innen et bredt spekter av rettsområder, liker jeg å tenke at kreativitet og evnen til å finne gode, alternative løsninger, er mine viktigste styrker. Jeg har også en ekte kjærlighet for faget og trives godt i dialog med medmennesker – enten det er kunder, motparter eller andre jeg treffer på min vei.

I Solver får jeg mulighet til å være en sentral brikke i oppstarten og den videre veksten av selskapet. Samtidig er vi med på å utvikle advokatbransjen og måten vi tenker på rettshjelp og advokattjenester i samfunnet vårt. Jeg er overbevist om at når Solver feirer 5 år og vi skal se tilbake på denne tiden, vil vi se en enorm utvikling både for Solver og oss som jobber her – en utvikling som har bidratt til å gi oss alle rimeligere, smartere og mer tilgjengelige advokattjenester enn i dag.