Sandra Guderud

Advokat

Telefon: 97 78 48 53
E-post: sg@advokatsolver.no

Hvem er du og hvorfor jobber du i Solver?

Sandra Guderud

Jeg er en åpen, nysgjerrig og engasjert advokat som har arbeidet i forsikringsbransjen i fire år. Som advokat er jeg opptatt av å gi våre kunder god og tydelig veiledning i den rettslige jungelen. Jeg har tro på at veien mot de beste løsningene er god dialog med kunden, samt å fokusere på å være løsningsorientert allerede fra sakens start.

I Solver jobber vi ikke bare med å komme i mål med de gode løsningene, men også arbeidet på veien dit. Jeg har tro på at nøkkelen er å lytte og spille på lag. Ingen mennesker er like – ei heller ikke problemstillingene.

Jeg motiveres av muligheten til å arbeide i en nytenkende bedrift i vekst, med et åpent sinn og moderne verdier. Solver er opptatt av å tilby fremtidens advokattjenester, en prosess jeg ønsker å være med på å utvikle og gjennomføre.

Hva er dine styrker og hvordan får du utviklet deg i Solver?

Jeg trives i et miljø med engasjerte medarbeidere som gladelig deler av sine erfaringer. Dette gjør at jeg kan gi gode og tydelige råd til kunder, samt gjennomføre en ryddig prosess uten unødig konflikt. Solver er et firma med mye giv og engasjement, hvor det fokuseres på kulturbygging, digitalisering, mangfold og trivsel. Her er det muligheter for å tenke nytt i en bransje som tradisjonelt ikke har prioritert innovasjon.