Solveig Dahl Thommesen

Advokat

Telefon: 93 21 83 97
E-post: sdt@advokatsolver.no

Hvem er du og hvorfor jobber du i Solver?

Solveig Dahl Thommessen

Mitt navn er Solveig, og jeg er opprinnelig en gårdsjente fra Trøndelag. Fra tidligere har jeg en bachelor i økonomi og administrasjon, men det er jussen som ligger mitt hjerte nærmest. Etter fullført jusstudie har jeg over 10 års erfaring fra forsikringsbransjen, de siste syv år hos forsikringsselskapet If.

For meg byr Solver på mange utviklingsmuligheter, både personlig i relasjon til advokatfaget – men også bransjemessig, der Solver virkelig er en utfordrer til de tradisjonelle advokatkontorene.

Hva er dine styrker og hvordan får du utviklet deg i Solver?

Jeg er opptatt av å lytte og skape gode relasjoner. I stedet for lange brev med vanskelige ord, har jeg troen på at en god samtale skaper verdi og bringer oss nærmere en løsning. Solver tilbyr annerledes tenking rundt hvordan et advokatselskap skal og bør være.

Hva er mest verdiskapende for våre kunder? Hvordan drive et bærekraftig advokatfirma? Sammen med de dyktige kollegaene mine i Solver, gleder jeg meg til å skape fremtidens advokatfirma og yte god juridisk hjelp til kundene våre.