Zunera Waheed

Advokatfullmektig

Telefon: 459 19 642
E-post: zw@advokatsolver.no

Hvem er du og hvorfor jobber du i Solver?

Jeg startet min karriere hos Solver i 2021 og jobber i dag med eiendomsrett og entrepriserett. Tidligere har jeg arbeidet hos Gatejuristen, Huseiernes Landsforbund og JURK.

Zunera Waheed

Jeg jobber hos Solver fordi firmaet har fokus på verdier som jeg mener er viktige i advokatbransjen. I tillegg til at Solver fokuserer på høy faglig kompetanse, utfordrer firmaet den tradisjonelle salærmodellen og partnermodellen. Solver er også inkluderende, målrettet og åpen for nytenking.

Solver gir meg muligheten til å jobbe med varierte, spennende og utfordrende problemstillinger for å løse kundens rettshjelpsbehov. I tillegg er det kult å kunne være med på å utvikle et firma som utfordrer tradisjonelle modeller i advokatbransjen. Det er også motiverende å kunne jobbe sammen med mennesker som har de samme målsettingene som meg selv, og som brenner for samme verdier som det jeg gjør.

Hva er dine styrker og hvordan får du utviklet deg i Solver?

Jeg verdsetter åpen kommunikasjon med kunder – det er nødvendig for å kunne avdekke det helhetlige rettshjelpsbehovet. Videre har jeg fokus på å være løsningsorientert for å kunne yte god juridisk bistand.

Solver gir meg muligheten til å være med på å bygge opp et selskap som er i oppstartsfasen. Det å kunne være en del av et sterkt fagmiljø gjør at jeg får utviklet meg faglig. Jeg får også bidra til å gjøre advokattjenester tilgjengelig for folk flest.