Etikk og RGA


Samtlige av våre advokater er medlem av Den Norske Advokatforening og er forpliktet til å følge gjeldende bransjekrav, herunder Advokatforskriften og Regler for god advokatskikk.

Etikk og samfunnsansvar

Etikk og etterrettelighet i alt vi gjør er avgjørende for å oppnå den tilliten enhver advokat må ha for å kunne yte høykvalitets advokattjenester til deg som kunde.

Advokatfirmaet Solver er derfor kompromissløs når det kommer til å sikre at all vår virksomhet er etterrettelig og i tråd med gjeldende etiske normer og krav.

Oppdragsbekreftelse

Advokatfirmaet Solver følger de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for bruk av oppdragsbekreftelse. I tillegg er du alltid velkommen til å etterspørre tillegg og spesifikasjoner i oppdragsbekreftelsen din, hvis du måtte ønske det.

Samfunnsansvar

Etikk og RGA - Advokatfirmaet Solver AS

Advokatfirmaet Solver holder til i Vækerø Park, i likhet med blant annet If Skadeforsikring og Hydro. Vækerø Park er et moderne kontorkompleks med framtidsrettet og miljøbevisst profil.

I tillegg til miljøvennlige kontorlokaler og -tjenester, satser Advokatfirmaet Solver på digitale løsninger og innovasjon. Dette bidrar både til bedre tjenester til våre kunder og reduserer belastningen på miljøet.