Vår prismodell

I tråd med vår grunnfilosofi om kundetilfredshet og innovasjon, ønsker vi å utfordre den tradisjonelle advokatbransjen. Vi er utfordrere både når det gjelder hvordan vi arbeider, hvilke tjenester vi tilbyr og ikke minst pris og prismodell for våre tjenester.

I tillegg til gunstige timepriser, tilbyr vi derfor fastprisavtaler for en rekke tjenester.

Hva koster en time hos advokat - slik priser vi tjenestene våre

Du er alltid hjertelig velkommen til en uforpliktende prat om en individuelt tilpasset prismodell basert på dine ønsker og behov. Et eksempel kan være å inngå en rammeavtale med avtalte time- og/eller fastpriser for forskjellige tjenester, spesialtilpasset for deg. Det viktigste for oss er at du får den hjelpen du trenger, til en forutsigbar og konkurransedyktig pris.

Priser og betingelser

Advokatfirmaet Solver AS er underlagt Advokatforeningens «regler for god advokatskikk». I forbrukerforhold er vi også underlagt prisopplysningsforskriften. Salæret vårt beregnes med utgangspunktet i faktisk medgått tid på oppdraget. Ved beregning av salær tar vi hensyn til oppdragets art og størrelse. Vi tilbyr også fastpriser for ulike tjenester.

Den ordinære timeprisen for privatkunder ligger mellom kr 1 800 – 3 000 inkludert merverdiavgift. For bedriftskunder ligger timeprisen mellom kr 1 800 – og 3 000 ekskludert merverdiavgift. Timeprisen avhenger av sakens art og omfang, kompetanse på fagområdet og medarbeiderens stillingskategori (ansvarlig advokat/advokatfullmektig). Avtalt timepris vil fremkomme av oppdragsbekreftelsen. I tillegg til salær, vil oppdragsrelaterte utgifter og utlegg bli belastet klienten. Vi fakturerer normalt én gang per måned.

Rettshjelpsdekning

For enkelte sakstyper kan kostnader til rettshjelp delvis være dekket av kundens forsikringer. Nærmere regler om forsikringsdekning og egenandel vil fremgå av forsikringsvilkårene. Vi kan bistå deg med å undersøke om du har relevant forsikringsdekning.

Fri rettshjelp

Det følger av rettshjelpsloven at advokatbistand i visse tilfeller kan dekkes av det offentlige. Informasjon om ordningen er tilgjengelig på Statsforvalterens hjemmesider. Vi kan bistå deg med å avklare om du kvalifiserer for fri rettshjelp.